...

Topo wspinaczkowe Turni Panfila

  • Turnia Panfila

    topo wspinaczkowe

Turnia Panfila – topo wspinaczkowe po sektorze, polecane drogi.

Turnia Panfila to ponad 20-metrowa skała położona niedaleko Husyckich skał, schowana za drzewami, niegdyś pokryta mchem i krzakami dziś odzyskała swój blask dzięki członkom Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Ściana położona niespełna 30 metrów od głównego szlaku, którym codziennie przemieszczają się, dziesiątki wspinaczy skrywała kilka ciekawych linii. Wielokrotnie podchodziłem pod nią z zamiarem otworzenia nowych dróg, ale za każdym razem przerażał mnie ogrom pracy, jaki trzeba włożyć, aby coś mogło tu powstać. Latem 2023 roku po zakończonych zajęciach na kursie, udałem się jeszcze raz pod Panfila i dałem mu szanse.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.