...

Drytooling Wojcieszów- topo wspinaczkowe

  • Kamieniołom Śmiertelny Wojcieszów

    topo drytoolowe

Drytooling Wojcieszów – Topo Wspinaczkowe

Kamieniołom Śmiertelny położony jest w samym sercu Gór Kaczawskich, pomiędzy miejscowościami Wojcieszów a Podgórki. Niegdyś wydobywano tu wapień dziś kamieniołom nieczynny, lecz nadal należy do zakładu górniczego.  Kamieniołom Śmiertelny położony jest na północ od Kamieniołomu Silezja w zboczu góry Skopiec. Ściany mają wysokość do 60 m i są porośnięte w znacznej części roślinnością.

Znajduje się tu sektor drytoolowy i hakowy. Obecnie można się wspinać po około 21 drogach drytoolowych, wyposażonych w ringi i stanowiska, oraz 6 drógach hakowych. Wejście do kamieniołomu znajduje się w zachodniej części, schodzimy wąską ścieżką i następnie piargami do wnętrza sektora.

Kilka zasad bezpieczeństwa w drytoolingu:

– Noście kaski asekurant i wspinający

– Nigdy nie stój bezpośrednio pod osobą wspinającą

– Ostrzegaj asekuranta i osoby postronne przed luźnymi kamieniami

– Zgłaszaj zagrożenia autorom dróg

Dojazd:

W miejscowości Wojcieszów wjeżdżamy w ul. Robotniczą i kierujemy się na sektor sportowy „Śmietniczek”. Następnie mijamy Śmietniczek i jedziemy jeszcze 500m do wału ziemnego zagradzającego drogę.

Podejście pod sektor:

Przechodzimy przez wał ziemny, po 50 m skręcamy w prawo i przechodzimy przez kolejny wał ziemny. Idziemy cały czas ścieżką, która biegnie delikatnie w lewo mijając ruiny zakładu po lewej stronie. Przechodząc przez asfaltowy plac delikatnie odbijamy w prawo, drogą leśną kierujemy się po poziomicy na zachód. Na pierwszym dużym skrzyżowaniu dróg leśnych skręcamy w lewo i idziemy do góry. Dochodzimy do północnego urwiska kamieniołomu. Kierujemy się ścieżką na zachód do wejścia w wyrobisko. Schodzimy w dół i środkiem kanionu do serca sektoru.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.