...

Szopen i Mnisza Skała- topo wspinaczkowe

  • Szopen i Mnisza skała Szklarska Poręba

    topo drytoolowe

Szopen, Mnisza Skała topo drytoolowe.

Rejon drytoolowy Szopen i Mnisza skała to miejsce dla miłośników wspinaczki drytoolowej, które znajduje się blisko stacji kolejowej Szklarska Poręba Dolna. Pierwsze drogi w tym rejonie wytyczyli Andrzej Sokołowski i Mateusz Dejnarowicz na przełomie 2010/11 roku. Na Szopenie powstały Imperium Sportu M8- i Antrax M8+, a na Mniszej skale kolejne drogi o niższej trudności. Drogi są zabezpieczone spitami i są wyposażone w stanowiska. W ostatnim czasie za sprawą Krzysztofa Zabłotnego Mnisza skałą doczekała się trzech nowych stanowisk z ringów. Poprzednie zostały usunięte przez nieznanego sprawcę. Drogi mają od 8 do 15 m długości i ocenę od D3+ do D8+. Szopen to rejon z drogami lekko przewieszonymi, a Mnisza skała z drogami połogimi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.